Voice Dialogue

Voice Dialogue (afgekort VD) is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens de opvattingen van VD zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig. U kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt ermee in gesprek gaan, hoe gek dat ook klinkt.
Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons die als zelfstandige energieën opereren:

ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn.
We zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende "ikken" omdat we denken te leven vanuit één IK, dat bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken.

Door met de delen te communiceren en naar ze te luisteren, geven ze inzicht in patronen en handelen, ook in pijn en verdriet.

Iedereen kent wel de gesprekken die je door de dag heen met u zelf voert. "Aan de ene kant heb ik wel zin om naar die verjaardag te gaan, maar aan de andere kant ook niet." Dit is een "gesprek " tussen twee delen.

Waar komen deze stemmen vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? Waarom zijn ze er? Tijdens de Voice Dialogue krijg je vanzelf antwoord op deze vragen en leert u, uw eigen binnenwereld ontdekken.

In een sessie gaat u in gesprek met deze stemmen die eigenlijk delen van ons zijn. Delen die zijn ontstaan in de loop der jaren en zo hun eigen stem hebben gekregen. Door deze delen aan het woord te laten ontstaat er bewustzijn bij u. Dit bewustzijn helpt u gemakkelijker patronen te doorbreken, ongewenst gedrag af te leren en delen zelfs te transformeren.

Website by Flaunt it! www.flaunt-it.nl