Reincarnatie

Reïncarnatie lijkt op regressie, alleen gaan we er nu vanuit dat we voor dit leven meerdere levens hebben gehad. Er wordt dan teruggegaan naar een vorig leven om op die manier patronen die zich in meerdere levens herhalen te doorbreken.

Bij reïncarnatie is de manier waarop u het leven verliet belangrijk in herbeleving. Uit vorige levens worden vaak angsten en overtuigingen meegenomen naar een nieuw leven en kunnen daardoor keuzes beïnvloeden die in dit leven gemaakt worden.

Het doel van reïncarnatie is dat wij veel levens nodig hebben om te mogen/ moeten ervaren én om hiervan te leren om zo in een bewustzijn te komen die vrij is van lijden.

Kwaliteiten, talenten of krachten die de mens ooit heeft verloren, kunnen worden teruggehaald en weer worden geïntegreerd. Op deze manier van werken wordt de ervaring / blokkade opgespoord, blootgelegd, herbeleeft en verwerkt en wordt er inzicht verkregen in het geleefde leven van toen. Op deze manier worden helende resultaten bereikt ten aanzien van de huidige problematiek.

Reïncarnatie is een werkvorm die uit gaat van het 'hier en nu'. Hierbij krijg u inzicht in het ' hoe en waarom' van uw gedragingen in het hier en nu. Daarnaast verwerkt u de emotie die hieraan gekoppeld is. Deze emotie is terug te vinden als lichaamsgevoel zoals bijvoorbeeld pijn.

Website by Flaunt it! www.flaunt-it.nl