NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

LP houdt zich bezig met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan communicatie. Communicatie is iets anders dan gewoon een gesprekje voeren. Communicatie gaat veel dieper, het handelt ondermeer over de signalen die mensen non-verbaal (lichaamstaal) uitzenden en over "in tekst verpakte boodschappen". Het kan gaan over de informatie die men naar zichzelf toe doorseint (interne communicatie), maar ook over signalen die men onbewust aan anderen afgeeft. Het innerlijk communicatie proces van mensen wordt nogal eens verstoord door blokkades.

NLP helpt je deze blokkades op te ruimen. Zo zijn angst of schaamte, voorbeelden van blokkerende emoties die mensen op de meest ongelukkige momenten parten spelen. NLP geeft inzicht in de structuren en processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie.

NLP gaat ervan uit dat het onderbewustzijn uit ontelbare delen bestaat, die elke een bepaalde
verantwoordelijkheid hebben en die er op uit zijn om mee te werken aan het geluk van de persoon als geheel.
De delen zijn dus bondgenoten die een positieve intentie hebben, maar helaas vergissen die delen zich wel
eens. Door te onderzoeken wat de positieve intentie van dat deel is, kan er gezocht worden naar een meer
passende oplossing, die past bij je huidige leven en waarbij je geen of nauwelijks nog last van de klacht hebt.

Website by Flaunt it! www.flaunt-it.nl